Суроватъчни

Суроватъчният протеин може да бъде извлечен от казеина в млякото и да бъде формиран като вторичен продукт от производството на сирене. Добавките със суроватъчен протеин, спомагат за подобряване на протеиновия синтез в мускулите и благоприятстват натрупването на чиста мускулна маса.

1 2 3 4 5 6