Кре Алкалин

Кре алкалинът е нова форма, която дава повече сила и спомага за подобрение на композицията на тялото.