0877 10 25 24 (без допълнителни импулси)

Комбинирани

Комбинираните аминокиселини са съвкупност от заменими и незаменими аминокиселини, които са подходящи за всеки спортист.